Ukázka možností grafů


ukázka grafu
Počet popisků osy x Hodnoty:
Počet popisků osy y
Zaokrouhlení popisků osy y
Počet vodorovných linek
Počet svislých linek
Šířka (px)
Výška (px)
Odsazení grafu vodor. (px)
Odsazení grafu svis. (px)
Poměrné vert. odsazení křivky
Formát
antialiasing
Zobrazit chyby
X posun y-popisků (px)
Barva pozadí » «
Barva okolí » «
Barva pomoc. linek » «
Barva ohraničení » «
Barva textu » «
Barva grafu » «
nebo adresa XML souboru