Nápověda

úvodní stránka nápovědy

Zdrojový XML soubor

Vzorové soubory

Zdrojové XML soubory pro grafy použité jako ukázky na úvodní straně data-med.xml a data-sincos.xml.

Struktura

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<graph version='1'>
 <configuration>
  <option name='error_show' value='1' />
  <option name='count_x_labels' value='5' />
 
 </configuration>
 <values>
  <row label='pop1'>
   <value value='1' />
   <value value='2' />
  </row>
  <row label='pop2'>
   <value value='3' />
   <value value='4' />
  </row>
  
 </values>
</graph>

Elementy option, row a value se opakují dle potřeb.

Atributy volby

název atributu popis
count_x_labels Počet popisků osy x
count_y_labels Počet popisků osy y
shift_y_labels Posun popisků osy Y po souřadnici X (px)
rounding_y_labels Zaokrouhlení popisků osy y (0 - celá čísla, 1 - jedno desetinné místo, -1 - na desítky)
count_horizontal_lines Počet vodorovných linek
count_vertical_lines Počet svislých linek
width Šířka oblasti s grafem (px)
height Výška oblasti s grafem (px)
margin_horizontal Vodorovné odsazení oblasti s grafem od kraje obrázku (px)
margin_vertical Vertikální odsazení oblasti s grafem od kraje obrázku (px)
margin_graph Poměr mezi výškou křivky grafu a jejího odsazení od kraje oblasti s grafem
format_image Výstupní formát obrázku (png|gif|jpg) - formát JPG není považován za vhodný
antialiasing antialiasing (1|0) 1 = ano
error_show Zobrazit chyby (1|0) 1 = ano; možnost 1 se hodí zejména pro ladění, možnost 0 se pokusí vykreslit graf (s defautlními hodnotami voleb) a chybu vypíše pouze je-li to nutné
color_surround Barva okolí - stejně jako ostatní barvy ve formátu RRGGBB
color_lines Barva pomocných linek
color_outline Barva ohraničení
color_text Barva textu
color_graph1 Barva grafu - v případě více datový řad (více křivek) lze použít i color_graph2 atp., jinak se použije pro ostatní řady color_graph1

Poznámky

 • v hodnotách je podporována pouze desetinná tečka
 • počet datový řad (křivek) se řídí počtem elementů hodnota v prvním elementu radek; jiný počet hodnot v následujících řadcích je při zapnutém zobrazování chyb nahlášen, v opačeném případě jsou nadbytečné hodnoty ignorovány a při chybějích hodnotách je vykreslen nespojitý graf
 • celkové šířka grafu se rovná width+2*margin_horizontal
  celkové výška grafu se rovná height+2*margin_vertical
 • popisky osy x mohou být nevyplněny; jejich zobrazený počet je vždy nejvyšší možný počet menší než zadaný tak, aby byla zobrazena první, poslední a ty zbývájící v rovnoměrných rozestupech