Nápověda

Základní postup

  1. Zaregistrujte se, jediný potřebný údaj je email (použitý jako login na tomto webu) a heslo.
  2. Přihlašte se a zadejte domény webových stránek, na kterých chcete grafy zobrazovat. (Např. pro stránku http://cabalsoft.wz.cz/index.php to bude "cabalsoft.wz.cz".)
  3. Vytvořte zdrojový XML soubor, který bude sloužit jako zdroj dat pro graf, případně skript, který bude XML soubor generovat (např. z dat z SQL databáze).
  4. Vložte do stránky obrázek s adresou webové služby a jako parametr mu předejte adresu XML souboru: <img src="http://grafy.jiricabal.cz/src/getgraph.php?xml=http://cabalsoft.wz.cz/data-med.xml" alt="graf" />